Historie Egypta SKUTEČNĚ velmi stručně

Avizovanou stručnost popisu historie Egypta v rozsahu jedné internetové stránky volíme z realistického pohledu na věc: zdá se nám totiž naprosto nepravděpodobné, že by KDOKOLI se zájmem o byť jenom mírně podpovrchní informace o egyptské minulosti hledal tyto na zájmové stránce, týkající se zejména turistiky a cestování. Jistě nebudeme daleko od pravdy uvedeme-li, že úžasná minulost Egypta je nejčastějším tématem historického bádání vůbec, přičemž se každým rokem objevují nové a aktulizované publikace, které reagují na nejnovější poznatky v oblasti objevů a bádání v této zemi faraonů.

Archaická éra na území dnešního Egypta

Pri vyslovení hesla egyptská historie každému zřejmě vyvstane na mysli obraz pyramid. Jako symbol staré říše je to pochopitelné, ovšem historie osídlení oblasti severovýchodu afrického kontinentu sahá mnohem hlouběji. Dnes víme  – a na rozdíl od podobných pokusů na jiných stránkách o stručný popis historie Egypta nebudeme čtenáře klamat nepravdami – že o tomto osídlení důkazy existují. Nálezem kreseb postaviček u Džebel Uweinat bylo bezpochyby zjištěno, že již před 25 000 lety (!), tedy dávno před klimatickými změnami, které postupně přetvořily toto území do součastného pouštního typu, byla oblast lidmi osídlena. Z dnešního pohledu se zdá neuvěřitelná tehdejší přítomnost úrodné zeleně v místech, kde dnes celé roky nezaprší, ovšem studovaný klimatolog by nad naším údivem pouze soustrastně pokrčil obočí.

Zmíněná změna klimatu ovšem „hnala“ obyvatele do příjemnějších životních podmínek – tedy ke zdrojům vody. V oázách Síwa, Charga nebo Fajjům byly nalezeny známky osídlení z doby cca 5000 let př. n.l.; zhruba ve čtvrtém tisíciletí př.n.l. potom dochází k vymezení oblastí osídlení Dolního (delta Nilu) a Horního Egypta (podél toku Nilu).

První sjednocení Egypta

Podle dnešních poznatků k němu došlo kolem r. 3100 př.n.l. – klíčovým artefaktem pro tuto verzi egyptské historie se stala tzv. Narmerova paleta, zobrazují krále s korunou Dolního i Horního Egypta. Tímto datem tedy začíná období dějin Egypta, v jehož průběhu se u moci vystřídalo cca 170 faraonů a králů (jen tak mimochodem – označení faraon pro panovníka pochází pravděpodobně až z období Nové říše).

Základy dnes oficiálně příjímané struktury dějin Egypta jsou převzaty od kněze Manetha, který ve třetím století př.n.l. na základě tehdy dostupných údajů rozdělil panovníky do třiceti dynastií či rodin. Teprve mnohem později provedli egyptologové úpravu, spočívající v rozčlenění do období třech říší (Staré, Střední a Nové) s mezidobími úpadku – tzv. Přechodná období. Pojďme si teď toto členění stručně popsat (data spolu s význačnými panovníky).

Předdynastická doba

3100 – 2686 př.n.l.

1. dynastie 3100 – 2890 př.n.l.
Narmer, Meni (?)
2. dynastie 2890 – 2686 př.n.l.

Stará říše

2686 – 2181 př.n.l.

3. dynastie 2686 – 2613 př.n.l.
Džoser, Sekhemhet
4. dynastie 2613 – 2494 př.n.l.
Snofru, Chufu, Djedefra, Rachef, Menkaure
5. dynastie 2494 – 2345 př.n.l.
Veserkaf, Sahure, Neferirkare, Niuserre, Venis
6. dynastie 2345 – 2181 př.n.l.
Teti, Pepi, Pepi II.

První přechodné období

2181 – 2055 př.n.l.

7. – 11. dynastie

Střední říše

2055 – 1650 př.n.l.

11. dynastie 2055 – 1985 př.n.l.
Mentuhotep II.
12. dynastie 1985 – 1795 př.n.l.
Amenemhet I., Senusret I., Amenemhet II., Senusret II., Senusret III., Amenemhet III., Amenemhet IV.
13. – 14. dynastie 1795 – 1650 př.n.l.

Druhé přechodné období

1650 – 1550 př.n.l.

15. – 17. dynastie

Nová říše

1550- 1069 př.n.l.

18. dynastie 1550 – 1295 př.n.l.
Ahmose I., Amenhotep I., Thutmose I., Thutmose II., Thutmose III., Hatšepsut, Amenhotep II., Thutmose IV., Amenhotep III., Achnaton, Tutanchamon, Aje, Haremheb
19. dynastie 1295 – 1186 př.n.l.
Ramesse I, Sethi I., Ramesse II, Merenptah, Sethi II.
20. dynastie 1186 – 1069 př.n.l.
Ramesse III., IV, …. Ramesse XI.

Třetí přechodné období

1069 – 747 př.n.l.

21. – 14. dynastie

Pozdní doba

747 – 332 př.n.l.

25. – 30. dynastie

Řeckořímská doba

332 př.n.l. – 395 n.l.

Alexand Veliký, Ptolemaios I. – III., Kleopatra


Sdílejte: